08 February 2023

Swedish Event: Ett seminarium med läkemedelstillverkning i focus

 

Event details


Date: 08 February 2023
Time: 13-17
Location: LifeCity,  
Address: Solnavägen 3, Stockholm

 

Möt oss på seminarium med läkemedelstillverkning i focus där tre block kommer att avhandlas.

Block 1: Hur viktigt är läkemedelstillverkning i Sverige?

Block 2: Varför välja Sverige som produktionsland?

Block 3: Hur säkrar vi framtidens kompetensförsörjning?