KeyPlants Indoor Modular Technology

KeyPlants AB has received a turnkey order to design and build a ‘state of the art’ pharmaceutical plant for aseptic filling of advanced medicine. The facility is the first of its kind in the Kingdom of Saudi Arabia. The order was received in tough international competition thanks to KeyPlants modular technology for the delivery of prefabricated facilities. The project is a strategic step in Saudi Arabia’s efforts to reduce its dependence on oil.

KeyPlants AB har erhållit en turnkey-order för att projektera och bygga en ”state of the art” läkemedelsfabrik för aseptisk fyllning av avancerade läkemedel. Fabriken är den första i sitt slag i Saudiarabien. Ordern har erhållits i hård internationell konkurrens med hjälp av KeyPlants modulteknologi för leverans av prefabricerade fabriker. Projektet är ett strategiskt steg i Saudiarabiens satsning att minska sitt beroende av olja.